artikel | 29 nov 2022

Ny reglering på förpackningsområdet – vad behöver e-handlare tänka på?

Responsive image

Den 1 januari 2023 träder en ny förordning i kraft som ställer högre krav på den som hanterar förpackningar i sin verksamhet. För e-handlare som faller under producentansvaret innebär regleringen bland annat en skyldighet att stå kostnaderna för en effektiv insamling och behandling av förpackningsavfallet. Regleringen kan även innebära en anmälningsplikt. I denna artikel sammanfattas de viktigaste nyheterna, samt vad du som e-handlare bör tänka på.

Vilka bolag berörs av förordningen?

Producentbegreppet i den nya förordningen (2022:1274) är brett och omfattar flera typer av förpackningshantering. Producentansvaret omfattar de bolag som i sin verksamhet antingen:

 1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen och transporten av en vara,
 2. för in en förpackad vara till Sverige,
 3. tillverkar en förpackning i Sverige,
 4. för in en förpackning till Sverige, eller
 5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackning eller förpackad vara till en slutlig användare i Sverige.

Vilka förpackningar omfattas?

Den nya förordningen gäller bland annat för engångsartiklar eller en annan typ av produkt (förpackning) som har framställts för att:

 1. innehålla en vara,
 2. skydda en vara,
 3. presentera en vara,
 4. användas för att leverera en vara, eller
 5. på annat sätt hantera en vara.

Exempel på förpackningar som omfattas är konsumentförpackningar, gruppförpackningar samt transportförpackningar som underlättar hantering och transport och som är till för att förhindra skador på produkterna. Pappkartonger, emballage och tråg är vidare konkreta exempel på förpackningar som omfattas av förordningen.

Vilka krav innebär förordningen?

Bolag som omfattas av producentbegreppet ska:

 1. anmäla sig som förpackningsproducent hos Naturvårdsverket, och
 2. anlita eller tillhandahålla en producentansvarsorganisation som åtar sig att ta hand om förpackningarna när de blir avfall.

Ovan krav gäller oberoende av vilket material förpackningarna är tillverkade av. De bolag som inte är etablerade i Sverige får, genom skriftlig fullmakt, utse ett producentombud som är etablerat i Sverige.

Producentansvarsgivarorganisationen kommer att ha rätt till ersättning baserad på den mängd förpackningar som producenten tillhandahåller på den svenska marknaden.

Bolag som omfattas av förordningen ska även senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket rapportera den mängd samt vilka typer av förpackningar som tillhandahållits på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret. Bolagen måste vidare upprätta interna rutiner för kontroll av att de uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket är korrekta.

De bolag som inte följer lagstiftningen riskerar att behöva betala en miljösanktionsavgift.

Rekommenderade åtgärder

Sammanfattningsvis innebär den nya regleringen ett betydande och utökat ansvar för de e-handelsbolag som träffas av förordningen. E-handlare bör redan nu reda ut om de omfattas av de nya bestämmelserna och i så fall förbereda sig inför att förordningen träder i kraft den 1 januari 2023.

Om du undrar om din verksamhet omfattas av förordningen eller om du har några frågor om de nya bestämmelserna är du varmt välkommen att höra av dig till Setterwalls.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.