artikel | 16 nov 2015

Prisförhandla rätt!

Responsive image

Upphandlingslagarna erbjuder under vissa förutsättningar möjlighet för upphandlande myndigheter att efter att ha fått in anbud i en upphandling föra förhandlingar med en eller flera av anbudsgivarna. Grovt beskrivet är detta för upphandlingar över de s.k. tröskelvärdena tillåtet i undantagsfall och under tröskelvärdena och inom försörjningssektorerna alltid tillåtet.

Lagstiftningen och bakomliggande förarbeten ger däremot mycket liten ledning om hur sådana förhandlingar får föras, och våra domstolar har sällan haft frågan uppe till bedömning. I brist på tydliga riktlinjer har vi märkt att upphandlande myndigheter ofta vidtar en (alltför stor) försiktighet att använda sig av förhandlingsmöjligheten.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har dock nu för första gången uttalat sig i frågan om hur förhandlingar får genomföras och vad de får avse. I en färsk dom (mål nr 6309-14, meddelad den 9 november 2015) har HFD tagit ställning till om en myndighet haft rätt att begära att ett anbudspris ska sänkas med en viss procentsats för att gå vidare i förhandlingarna. Inte tillåtet, enligt HFD, som menade att myndigheten därigenom indirekt hade gett anbudsgivaren information om hur prisbilden såg ut för den andra anbudsgivaren. Däremot fanns inga problem med att priset var den enda förhandlingspunkten.

Av rättsfallet kan därmed två slutsatser dras: 1) Förhandlingar kan avse endast pris och 2) Specifik information om hur myndigheten önskar att en anbudsgivare justerar sitt anbud medför med stor sannolikhet att myndigheten bryter mot upphandlingslagstiftningen.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.