artikel | 27 sep 2019

Rätten att bli bortglömd sträcker sig inte utanför EU

Responsive image

EU-domstolen meddelade i tisdags i mål C-507/17 mellan Google och franska dataskyddsmyndigheten att rätten att bli bortglömd inte gäller utanför EU. Detta innebär att individer med stöd av GDPR endast har rätt att få länkar borttagna av sökmotorsleverantörer såsom Google på alla nationella versioner av sökmotorstjänsten som kan hänföras till en EU-medlemsstat, exempelvis google.se.

Samtidigt poängterar domstolen, med hänvisning till mål C-136/17 som avgjordes samma dag, att rätten till att bli bortglömd ska vägas mot det allmännas intresse av att få ta del av informationen. Denna bedömning kan i sin tur variera från en medlemsstat till en annan då medlemsstater kan, och enligt GDPR får, ha olika åsikter kring vilket intresse som i varje enskilt fall väger tyngst. Det är därför osäkert om en individ kan nå framgång med en begäran om att bli bortglömd i förhållande till en sökmotorsleverantör inom hela EU/EES eller endast i vissa medlemsstatsländer.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.