artikel | 17 jun 2024

Skydda er mot företagskapning i tre enkla steg

Responsive image

Många företagare känner en stor oro för att deras bolag ska råka ut för någon typ av bedrägeri och för många är företagskapning ett av de värre scenarierna. Dels för att det är förhållandevis lätt att kapa ett bolag, dels för att konsekvenserna kan bli enorma t.ex. i form av att bolagets konton töms på pengar. Som tur är finns det åtgärder att vidta som betydligt minskar risken för kapning och konsekvenserna av den. Läs vidare och säkerställ att ni har vidtagit de åtgärder som behövs. 

Vad innebär företagskapning?

Företagskapning innebär att någon obehörigen tar kontroll över ett bolag, t.ex. genom att ange sig själv som styrelseledamot eller firmatecknare för bolaget. Det låter sig göras relativt enkelt genom en ansökan till Bolagsverket med ett förfalskat bolagsstämmoprotokoll. Många gånger finns informationen som behövs i offentliga register och liknande. När personen väl har kontroll över bolaget kan vederbörande ta ut pengar, ta lån eller ingå avtal och köpa dyrbara produkter i bolagets namn, m.m. Eftersom den potentiella skadan för bolaget kan bli stor är det viktigt att ni minskar risken för att bli utsatta och vet vad ni ska göra om det händer.

Tre steg för att minska risken för företagskapning

 1. Skaffa en digital brevlåda och ladda ner Bolagsverkets app

Om ni inte redan har en digital brevlåda, så bör ni skaffa det. Ni får då information om anmälda styrelseförändringar och liknande direkt via sms eller mail och kan då agera och förhindra registrering av felaktiga uppgifter innan det är för sent. Om ni inte har en digital brevlåda skickas informationen via fysisk post. Innan ni hinner ta del av den kan bedragaren mycket väl redan ha vidtagit en rad åtgärder med bolaget. Kanske har personen dessutom redan ändrat bolagets adress vilket innebär att ni inte ens får ta del av den fysiska posten. Ni bör även ladda ned Bolagsverkets app för att hålla koll på bolaget. Även där kan ni få information om anmälan av styrelseändringar och adressbyte.

 1. Uppmärksamma varningssignaler

Även om ni har en digital brevlåda och därmed får meddelanden om obehöriga ändringar, så är det bra att hålla koll på ytterligare varningssignaler. Dessa kan t.ex. vara:

 • Att post uteblir helt eller delvis.
 • Att det tas en kreditupplysning som ni inte känner till.
 • Att ni får papper från banker som ni inte känner igen.
 • Att leverans av varor uteblir.
 • Att ni upptäcker transaktioner på era bankkonton som ni inte känner igen.
 • Att ni får orderbekräftelse eller faktura på varor och tjänster som ni inte har beställt.
 1. Inför rutiner och utbilda organisationen

Precis som med allt annat informationssäkerhetsarbete är det viktigt att ha tydliga rutiner på plats samt se till att alla inom organisationen känner till rutinerna och är medvetna om vad det finns för risker och vilka varningssignaler de ska hålla utkik efter. Då hotbilden för ett företag ofta förändras med tiden är det bra att hålla regelbundna utbildningar för era anställda så att de hålls uppdaterade om vilka risker som finns och hur bolaget hanterar dessa.

Vad ska ni göra om ni blir utsatta?

Om ni blir utsatta för företagskapning måste ni kontakta Polisen. Än så länge finns ingen specifik brottsrubricering för företagskapning men det föreslås i en utredning som nu är ute på remiss att det ska införas. Ni ska även kontakta Bolagsverket för att anmäla och registrera korrekta uppgifter. Ni behöver också kontakta er bank, kunder, leverantörer och samarbetspartners för att informera om vad som har hänt men också för att undersöka omfattningen av de åtgärder som kaparen har hunnit genomföra.

När kan ni behöva kontakta oss på Setterwalls?

Om ni upptäcker att ni har utsatts för företagskapning och det har genomförts obehöriga transaktioner, gjorts beställningar eller ingåtts andra typer av avtal som ni önskar ta er ur, så kan ni vända er till oss. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa bolag hantera olika typer av (obehöriga) krav, granska och tolka ingångna avtal och i övrigt hantera kommersiella frågor som kan uppstå när ett bolag önskar avsluta en affärsrelation.  Vi hjälper er gärna att hantera de här frågorna, bistå i diskussioner om en uppgörelse eller att representera ert bolag inför domstol. Vi kan även hålla utbildningar inom informationssäkerhet, processer för avtalsingående eller andra områden om ni önskar förstärka bolagets kompetens och riskmedvetenhet.

Bonustips!

Läs även våra andra artiklar i vår serie om bedrägerier:

 • Undvik sommarbedragarna – checklista för att minska risken för bluffakturor
 • Undvik att bli lurad – så här känner du igen de vanligaste bluffarna
 • Syna bedragarna – tre tips för att identifiera en bedragare

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Kommersiella avtal

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.