artikel | 17 jun 2024

Syna bedragarna – tre tips för att identifiera en bedragare

Responsive image

Många av oss hör varningsklockorna ringa om ett bolag med suspekt hemsida, direktöversatta mail med lustiga meningsuppbyggnader eller skyhöga skulder hör av sig och vill göra affärer. Färre av oss reagerar om ett bolag har en bra kreditvärdering och en professionell framtoning. Så hur gör du för att säkerställa att din motpart är en seriös aktör? Nedan får du tre tips på hur du kan gå tillväga för att identifiera en bedragare och undvika att bli lurad.

Bedragarna blir allt skickligare

Förra året ökade antalet anmälda bedrägerier med över 20 % och de kriminella nätverken och bedragarna blir allt skickligare. Idag kan det vara svårt att vid en första anblick avgöra om din affärskontakt är en seriös aktör och att inleda affärsförbindelser med en bedragare kan bli en dyr historia. Därför är det viktigare än någonsin att ha tydliga rutiner och verktyg för att identifiera vem ditt bolag har att göra med.

Tre tips för att identifiera en bedragare

 1. Gör en ambitiös bakgrundskontroll av bolaget – och förlita dig inte enbart på Bolagsverket

Att göra en kreditupplysning och kontrollera att informationen som din potentiella affärspartner har lämnat överensstämmer med den som är registrerad hos Bolagsverket gör redan de flesta bolag idag. Ingår det inte redan nu i er standardrutin för hur ni inleder affärsrelationer så är det något ni bör lägga till och börja göra så snart som möjligt. Bra att känna till är att oseriösa aktörer mycket väl kan anmäla oriktiga eller missvisande uppgifter till Bolagsverket. Dessutom kontrollerar inte Bolagsverket uppgifterna som lämnas av bolagen i någon större omfattning (även om de sedan april 2024 fått bättre möjligheter att göra det). Ni ska därför inte enbart förlita er på Bolagsverket. Ställ er exempelvis följande frågor:

 • Bolagsadress: Finns adressen på riktigt och är det rimligt att den aktuella verksamheten bedrivs där? Är bolaget skriven på en postbox med ett flertal andra bolag? Har bolaget bytt adress flera gånger inom den närmsta tiden?
 • Bolagsnamn: Har bolaget bytt namn flera gånger senaste tiden och finns det flera bolag med liknande namn?
 • Varningslistor: Finns bolaget med på t.ex. Svensk Handels Varningslista?
 • Ekonomi: Finns det en årsredovisning eller är den inlämnad för sent? Har bolaget en ojämn kreditvärdighet över tid eller en hög omsättningsförändring på kort tid? Har de en hög omsättning trots få anställda?
 1. Gör en ambitiös bakgrundskontroll av bolagets styrelse och företrädare

Som nämndes ovan kan felaktiga uppgifter lämnas till Bolagsverket. Till exempel kan målvakter eller falska identiteter (t.ex. fiktiva eller försvunna personer) anmälas som företrädare. Med en målvakt avses en person som utses till företrädare, men som inte har för avsikt att delta i verksamheten eller utföra några uppgifter. Målvakten ska enbart synas i de offentliga registren. Syftet är att dölja de personer som i realiteten kontrollerar bolaget och som använder bolaget för att begå brott. Gör därför en ambitiös bakgrundskontroll där du, utöver registren från Bolagsverket, exempelvis ställer dig följande frågor:

 • Förändringar: Har det skett många förändringar under kort tid eller finns det återkallade styrelseförändringar?
 • Kontaktuppgifter och adresser: Finns det kontaktuppgifter till företrädarna och är det lätt att komma i kontakt med dem? Har de korrekta/icke-avvikande folkbokföringsadresser; dvs. är inte skrivna på en företagsadress eller på en adress långt ifrån bolagets verksamhet?
 • Övrig information: Har personen ifråga haft många styrelseuppdrag under kort tid (närmsta halvåret) eller sitter i väldigt många bolag i olika (orelaterade) branscher? Har personen ifråga låg/ingen inkomst, betalningsanmärkningar eller skuld hos Kronofogden? Saknar personen ifråga erfarenhet (är väldigt ung, nyligen flyttat till adressen, etc.)?
 1. Ha tydliga rutiner och följ upp

Många bolag har idag, som nämnts tidigare, en rutin för att kolla upp sina nya affärspartners. Dock är det få bolag som med jämna mellanrum ser över sina rutiner eller regelbundet utbildar sina anställda om riskerna för bedrägerier. Då bedrägerierna ökar och bolagen blir allt skickligare finns all anledning att se över om rutinerna bör uppdateras. Likaså finns anledning att göra nya kontroller på befintliga affärspartners om det exempelvis gått lång tid sedan ni hade med bolaget att göra.

När kan ni behöva kontakta oss på Setterwalls?

Om ni misstänker att er affärspartner bedriver olovlig verksamhet i bolaget ska ni vända er till Polisen. Har ni ingått avtal med ett bolag som ni önskar komma ur eller fått krav som ni är osäkra på hur ni ska hantera, så kan ni alltid vända er till oss. På Setterwalls har vi stor erfarenhet av att företräda bolag som har drabbats av bedrägerier och andra obefogade krav samt av att granska avtal och hantera andra kommersiella frågor som kan aktualiseras när ett bolag önskar avsluta en affärsrelation. Vi hjälper er gärna hantera de här frågorna, att bistå i diskussioner om en uppgörelse med er affärspartner eller att representera ert bolag inför domstol. Vi kan också hjälpa er se över era rutiner och processer för att se om det finns förbättringsmöjligheter. Ni finner vår kontaktinformation nedan.

Bonustips!

Läs även våra andra artiklar i vår serie om bedrägerier:

 • Undvik sommarbedragarna – checklista för att minska risken för bluffakturor
 • Undvik att bli lurad – så här känner du igen de vanligaste bluffarna
 • Skydda er mot företagskapning i tre enkla steg

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Kommersiella avtal

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.