artikel / 15 feb 2016

Trendbrott – Antalet LOU-mål minskar drastiskt

Setterwalls har tagit del av rykande färsk statistik från Domstolsverket som visar att antalet LOU-mål hos landets förvaltningsrätter minskade drastiskt under 2015. För år 2015 var antalet inkomna LOU-mål 2 973 stycken vilket är att jämföra med 3 508 mål för år 2014, en minskning med över 500 mål. Resultat indikerar ett trendbrott. Det är nödvändigt att gå tillbaka till år 2011 för att hitta ett år då antalet inkomna LOU-mål understeg 3 000 stycken.

År 2011 var antalet inkomna LOU-mål 2 719 stycken, måltillströmningen ökade under perioden 2012-2014 och nu har antalet mål återigen sjunkit. Störst minskning av antalet inkomna mål stod Förvaltningsrätten i Falun för vars måltillströmning minskade med över 500 mål. För både Förvaltningsrätten i Stockholm och i Malmö ökade måltillströmningen med mer än 100 mål för respektive domstol.

Vi tycker att resultatet för år 2015 är intressant. Det är svårt att identifiera vad som orsakat nedgången men det kan inte uteslutas att de höjda direktupphandlingsgränserna som trädde i kraft den 1 juli 2014 har haft en viss effekt. Vidare kan ytterligare en förklaringsfaktor vara att upphandlingslagstiftningen satt sig och mognat hos de upphandlande myndigheterna. Det kommer bli spännande att se hur målstillströmningen utvecklar sig under år 2016, särskilt med hänsyn till den försenade implementeringen av de nya EU-direktiven i Sverige.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Offentlig upphandling

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.