artikel / 14 jul 2021

UP/UPC Update: Den tyska författningsdomstolen avslår inhibitionsbegäran mot Tysklands ratificering av UPCA – ett steg närmare UPC

Responsive image

Den tyska författningsdomstolen har i ett beslut som publicerats 9 juli 2021 avslagit två yrkanden om tillfälligt stopp (inhibition) av Tysklands lagstiftning för ratificering av UPCA. Inhibitionsyrkandena var del av de två klagomålen om att lagförslaget strider mot tyska grundlagen, som gavs in till författningsdomstolen efter att tyska parlamentet antog lagförslaget i november och december 2020.

Författningsdomstolens beslut avser frågan om inhibition. Domstolen anses dock genom beslutsskälen signalerat att även klagomålen som sådana inte kommer vinna framgång. Enligt beslutsskälen har klagandeparterna varken gjort gällande eller styrkt varför och hur ratificeringslagstiftningen skulle strida mot den tyska grundlagen. Enligt domstolen adresserar inte klagandeparternas påståenden ens frågan varför ratificeringslagstiftningen strider mot någon av grundlagens bestämmelser.

Den allmänna uppfattningen nu är att den tyska presidenten sannolikt ser detta som klartecken att underteckna lagstiftningen och verkställa ratificeringsprocessen, vilket är en uppfattning som även delats offentligt av en av klagandeparterna. UPC Preparatory Committee har i ett pressmeddelande beskrivit beslutet som en positiv händelseutveckling som öppnar upp för Tysklands ratificering av UPCA. Det återstår att se om presidenten kommer agera i enlighet med dessa förväntningar.

För det fall Tyskland ansluter till protokollet om provisorisk tillämpning (PPA) förväntas två ytterligare stater ansluta till PPA med kort varsel och därmed sätta igång provisorisk tillämpning av UPCA. Det kommer bl.a. innebära att rekryteringen av domare, val av tjänstemän samt anskaffningen av nödvändig infrastruktur, färdigställs vilket väntas ta mellan åtta till tolv månader. Sammantaget beräknas den återstående ratificeringsprocessen och förberedelserna för ett funktionellt UPC kunna slutföras någon gång mellan senare delen av 2022 och 2023.

Det råder fortfarande viss oklarhet om utestående frågor, såsom behovet av ändringar av UPCA med anledning av Förenade Kungarikets utträde från UPC samt omlokaliseringen av UPC:s läkemedelsavdelning (som tidigare lokaliserats till London), riskerar fördröja UPC-projektet ytterligare. Den senaste utvecklingen från den tyska författningsdomstolen bör i vart fall ses som ett steg i riktning mot ett funktionellt UPC.

Läs mer om Setterwalls rapportering om Tysklands lagstiftningsarbete för ratificering av UPCA och klagomålsprocessen här, här, och här.

Läs den tyska författningsdomstolens pressmeddelande (engelska) och beslut (tyska) här.

Det fullständiga uttalandet från UPC Preparatory Committee finns här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.