byrånyhet / 18 aug 2023

Setterwalls ansluter till Net Zero Lawyers Alliance för en snabbare netto-nollomställning

Responsive image

Advokatbyråer runt om i världen engagerar sig i arbetet med att gemensamt påskynda netto-nollomställningen genom en mobilisering av kapacitet och kommersiella affärsjuridiska tjänster. Net Zero Lawyers Alliance tillhandahåller en digital plattform för internationella advokatbyråer där gemensamma resurser och kunskapsdelning får utrymme att bidra till Netto-nollrörelsen.

Vi är glada att meddela att Setterwalls har anslutit sig som medlem hos Net Zero Lawyers Alliance med ambitionen att stödja viktiga initiativ som kan möjliggöra en snabbare omställning samt som kan hjälpa oss att nå våra egna målsättningar inom ESG.  

Gränsöverskridande insatser är en nödvändighet i klimatarbetet och med gemensamma krafter kan vi uppnå exponentiell utveckling inom relevanta områden. Genom bland annat kunskapsdelning får vi möjlighet att säkerställa hållbarhet i våra interna processer och i marknadskommunikation men också som en naturlig och proaktiv del av vår rådgivning till klienter. Som en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer är vi väl medvetna om det snabbt växande intresset marknaden visar för hållbarhet och kommande lagar och regler associerade med klimatmålen.

Setterwalls har en stark position inom flera expertområden med tydlig koppling till hållbart företagande, allt från miljö- och energirätt till Compliance, EU- och konkurrensrätt samt bank- och finansrätt, för att nämna några. Henrik Kjellander, Managing Partner på Setterwalls, lyfter fram det gemensamma ansvaret att agera gränsöverskridande:

Jag är övertygad om att det inom hela advokatkåren – över hela världen – finns en stark vilja att gå samman för att påskynda netto-nollomställningen. Tillsammans utgör vi en viktig kunskapshub som knyter ihop nationell och internationell rätt med företagens innovationsvilja och viktiga samhällsinsatser. Sedan Setterwalls grundades 1878 har vår omvärld prövats på många sätt och nu står vi inför ännu en viktig utmaning. Genom att gå med i Net Zero Lawyers Alliance hoppas vi stärka vår möjlighet att bidra till en säkrare och hållbar framtid.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.