event / Stockholm / 24 maj 2024

Frukostseminarium: 24-månadersregeln i uthyrningslagen

Responsive image

24-månadersregeln infördes i 12 a § uthyrningslagen för snart 24 månader sedan. Enligt denna regel är kundföretag nu skyldiga att erbjuda tillsvidareanställning eller ersättning motsvarande två månadslöner till inhyrda arbetstagare som har varit placerade på samma driftsenhet hos kundföretaget i mer än 24 månader under en ramperiod om 36 månader.

Setterwalls arbetsrättsgrupp bjuder därför in till ett frukostseminarium där vi går igenom lagstiftningen och de frågor som ofta dyker upp. Bland annat kommer vi att förklara vilken typ av inhyrd personal det är som omfattas, hur uthyrningstiden ska beräknas samt hur och när erbjudandet ska ges.

Datum: 24 maj 2024
Plats: Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10, Stockholm
Tid: 09:00-10:00. Från kl. 8:30 erbjuds frukost med tillhörande mingel.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.