Responsive image

Frida Fahlgren

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist inom Setterwalls arbetsrättsgrupp.  

Till medarbetare