fbpx Private Client | Setterwalls Advokatbyrå

Bransch

Private Client

Våra specialister inom område Private Client ger privatpersoner, stiftelser, föreningar och företag expertrådgivning kring privat- och affärsjuridiska frågor.

Som fullservicebyrå kan vi erbjuda specialiserad rådgivning i alla privat- och affärsjuridiska frågor som berör dig, din familj och dina företag eller andra organisationer. Med dina individuella önskemål och långsiktiga intressen i fokus stöttar och guidar vi dig igenom alla komplicerade juridiska frågor. Det kan gälla skatterättslig rådgivning inför ett generationsskifte eller i samband med överlåtelse av ditt företag, eller en översyn av din och din familjs familjerättsliga situation. Det kan också handla om råd inför investeringar i fastigheter eller verksamheter eller kapitalplaceringar. Vi har också gedigen erfarenhet av stiftelser och föreningar, t.ex. avseende bildande och frågor i den löpande verksamheten, samt rådgivning kopplad till ideell verksamhet och filantropi.

Våra klienter är såväl privatpersoner som stiftelser, föreningar och företag.

Kompetensområden

Skatterätt

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Karl-Johan Nörklit

Malmö

Sören Brekell