Responsive image

Sören Brekell

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan många år inom Setterwalls kompetensgrupp Skatt med att bistå svenska och utländska bolag vad gäller skatterättsliga problemställningar.

Jag har en omfattande erfarenhet att genomföra omstruktureringar för såväl medelstora som större företag även med internationell inriktning. Jag har lång erfarenhet av arbete med skatteprocesser, att genomföra och planera inför generationsskiften, utflyttningar och fissioner av företagsgrupper. En stor del av arbetet är knutet till skatte- och bolagsrättsliga överväganden i samband med förvärv och försäljningar. Jag arbetar också med skattefrågor för särskilda branscher såsom bolag som bedriver byggnadsrörelse, värdepappersrörelse och företag som är föremål för energiskatt. Skatteplanering och rättsfrågor knutna till fåmansföretag är en annan stor del av mitt arbete.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2003-,

Setterwalls

2001-2002,

Ernst & Young CTS, chef Corporate Tax Services

1999-2000,

Advokatfirman Vinge KB

1992-1999,

Grosskopf & Partners AB

1990-1992,

Advokatfirman Vinge KB

1989-1990,

Vinge - Grosskopf Skattekonsulter

1985-1989,

Arthur Andersen

1983-1985,

Skattemyndigheten i Malmöhus

1981-1983,

Länsrätten i Malmöhus län

1980,

Skattemyndigheten i Jönköpings län

1979,

Lunds universitet, juristexamen

Läs mer Läs mindre

ITR World Tax (2023)

Chambers Europe  (2017-2022)

Legal 500 (2019-2021)

 

”Sören Brekell combines 'a business-minded and practical approach with very high integrity levels'.”

Legal 500

”Sören is recognised as a Highly Regarded practitioner.”

ITR World Tax