Kompetensområde

Arbetsrätt och pensioner

Med stor efterenhet och spetskompetens är våra specialister ledande inom kommersiell arbetsrätt. Vårt team ger svenska och utländska arbetsgivare vägledning i alla typer av arbetsrättsliga frågeställningar, med fokus på pragmatiska och affärsmässiga lösningar.

Erfaret team inom arbetsrätt och pensioner

Oavsett arbetsrättslig utmaning får du med vårt erfarna team en samtalspart som ger dig de bästa förutsättningarna att ta rätt beslut. Våra specialister bistår med arbetsrättslig rådgivning i allt – från komplexa problemställningar till löpande frågor.

Vi ger dig vägledning i samband med bl.a.

 • omorganisationer
 • uppsägningar och avsked
 • upprättande av avtal
 • arbetsmiljöfrågor
 • företagshemlighetsfrågor
 • brott mot konkurrens- och värvningsförbud
 • diskrimineringsfrågor
 • företagsförvärv och börsintroduktioner
 • verksamhetsövergångar inklusive outsourcing
 • start ups
 • etablering av utländska arbetsgivare

Vi hjälper dig också i tvister vid domstol och skiljeförfaranden samt i fackliga förhandlingar och kollektivavtalsfrågor. Vi hjälper dig även med utformning av olika typer av företagspolicyer, incitamentsprogram och anställningsavtal, samt sekretessklausuler, konkurrensklausuler och immaterialrättsliga regleringar. 

Vi har gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar, t.ex. vid påståenden om sexuella trakasserier eller olika typer av oegentligheter.


Dela kunskap

Vi ordnar regelbundet utbildningar för klienter,  håller seminarier och deltar i debatten kring aktuella ämnen inom arbetsrätten.


Svenska och internationella klienter

Bland våra klienter finns statliga myndigheter, många av landets ledande företag samt ledande internationella koncerner.

"Fantastic service and commitment. Experts with the ability to coach and improve their clients’ legal and negotiation skills."

- Legal 500

"Both partners and associates at Setterwalls are highly engaged and available at our service anytime. They are really efficient with deadlines and eager to deliver results with high quality. We value deeply their exceptional case management and clear communication."

- Legal 500

"Approachable and business oriented with practical answers which help the client move forward securely and confidently."

- Legal 500

"Setterwalls is highly professional and analytical. Compared to other firms, they successfully keep deadlines and assist us even with very short notice."

- Legal 500

"Very good support with high availability and honest and direct advice."

- Legal 500

"Setterwalls’ "excellent" practice."

- Legal 500

"The team gives us the support we need, when we need it."

- Chambers & Partners

"Proactive, efficient and pragmatic approach."

- Chambers & Partners

"Great to deal with and very solution-oriented."

- Chambers & Partners

"Recommended for the breadth of its practice, as well as its lawyers."

- Legal 500

"Very good, very satisfied."

- Chambers Europe

Kompetensområden

Arbetsrätt och pensioner

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Henrik Kjellander

Göteborg

Emmelie Tedfelt

Malmö

Jenny Söberg