fbpx Bank & finans | Setterwalls Advokatbyrå

Kompetensområde

Bank & finans

Setterwalls bank- och finansgrupp är en av de främsta inom området i Sverige. Vårt team bistår klienter i transaktioner och ärenden inom samtliga områden inom bank- och finansrätt med särskilt fokus på lånefinansiering och finansregulatorisk reglering.

Våra experter inom lånefinansiering tillhandhåller högkvalitativ rådgivning till klienter såsom banker, finansiella institutioner, lånefonder och direktlångivare, försäkringsbolag, företag, fastighetsbolag, riskkapitalbolag och andra investerare i nationella såväl som internationella transaktioner och ärenden som rör förvärvsfinansiering, bolagskrediter, fastighetsfinansiering, tillgångsfinansiering och andra krediter.

Vårt uppskattade team arbetar även regelbundet med rådgivning avseende bland annat projektfinansieringar, obligations- och annan kapitalmarknadsfinansiering, omstruktureringar och problemkrediter samt värdepapperiseringar.
Vi arbetar regelbundet med gränsöverskridande transaktioner och har väletablerade relationer med andra ledande affärsjuridiska byråer inom Europa, USA och övriga delar av världen. Detta möjliggör att vi smidigt kan samarbeta med kollegor verksamma i andra jurisdiktioner vid gränsöverskridande ärenden.

Den mycket erfarna gruppen tillhandahåller även rådgivning till statliga myndigheter, organisationer och institutioner avseende komplexa ärenden rörande investeringar, garantier och anslutande finansieringsfrågor.

Vår finansregulatoriska grupp erbjuder rådgivning till svenska och internationella klienter så som banker och försäkringsbolag, investeringsbolag, betaltjänstleverantörer, AIF-förvaltare, börser och andra finansiella institut inom alla typer av ärenden med anknytning till det finansregulatoriska området och compliance. Med bred praktisk erfarenhet och djupgående kunskap inom dessa områden hjälper vi våra klienter med tillståndsansökningar, att sätta upp och ändra policyer och styrdokument av olika slag, utbildningar, rättsliga utredningar och stöttar dem i samtliga typer av ärenden mot Finansinspektionen. Vi har erfarenhet av arbete inom många olika regelverk så som penningtvättsregleringen, fondlagstiftningen, både avseende UCITS och AIF:er, MiFID II, EMIR, CRD IV, MAR, Solvens 2, IDD and PSD 2. 

Våra experter inom bank och finansgruppen rankas regelmässigt högt av de ledande rankinginstituten såsom Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000 och Legal500.

"The lawyers have a strong understanding of time pressures, the product and how to interact with the Swedish regulators."

- Chambers Europe

"Setterwalls has extensive experience in asset finance, derivatives agreements and regulatory compliance matters."

- Legal 500

"Setterwalls has longstanding experience in asset finance and offshore investment funds."

- Legal 500

"We are satisfied with the full service capacity of the firm and the flexibility of its partners."

- Chambers & Partners

"We appreciate its level of service and the fact that the team is flexible and know how we want to receive advice."

- Chambers & Partners

"In-depth knowledge and high level of cross-border capabilities."

- Chambers Europe

"Solution-oriented and easy to deal with."

- Chambers Europe

Kompetensområden

Försäkringsrätt

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Åke J. Fors Carl Lindencrona Mikael Magnusson

Göteborg

Jesper Kuschel

Malmö

Jonas Frii