Responsive image

Verksamhetsområde

Bank & finans

Setterwalls bank- och finansgrupp är en av de främsta inom området i Sverige. Vårt team bistår svenska och internationella klienter i transaktioner och ärenden inom samtliga områden inom bank- och finansrätt med särskilt fokus på finansiering respektive finansregulatorisk reglering.

Finansiering

Setterwalls Bank- och finansgrupp tillhandhåller högkvalitativ rådgivning avseende bland annat ärenden rörande:

 • förvärvsfinansiering
 • bolagskrediter
 • fastighetsfinansiering
 • tillgångsfinansiering (inklusive fartyg, flygplan och vindkraftsparker)
 • projektfinansieringar
 • obligations- och andra kapitalmarknadsfinansieringar
 • värdepapperiseringar
 • andra typer av lånefaciliteter

Vårt uppskattade team arbetar även regelbundet med omstruktureringar och problemkrediter samt komplexa ärenden rörande investeringar, garantier och anslutande finansieringsfrågor. Vi företräder regelbundet klienter såsom:

 • nordiska och internationella banker
 • lånefonder, direktlångivare och garantiställare
 • riskkapital- och investeringsbolag
 • försäkrings- och återförsäkringsbolag
 • fastighets- och andra låntagarbolag
 • andra investerare i nationella såväl som internationella transaktioner

Högt rankade av rankningsinstitut

Våra specialister inom Bank- och finansgruppen rankas regelmässigt högt av de ledande rankinginstituten såsom Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000 och Legal500.

Gränsöverskridande transaktioner

Vi arbetar regelbundet nationellt och internationellt och har väletablerade relationer med andra ledande affärsjuridiska byråer inom Europa, USA och övriga delar av världen. Detta möjliggör att vi smidigt kan samarbeta med kollegor verksamma i andra jurisdiktioner vid gränsöverskridande ärenden.

Finansmarknadsreglering

Vi har bred praktisk erfarenhet och djupgående kunskap inom finansregulatoriska frågor och compliancerelaterade ärenden. Våra medarbetare har stor vana att hantera ärenden mot Finansinspektionen men erfarenheten bottnar även i tidigare mångårigt arbete på Finansinspektionen. Vi hjälper bl.a. våra klienter med:

 • auktorisationsärenden hos Finansinspektionen (läs mer här)
 • undersöknings- och sanktionsprocesser mot Finansinspektionen
 • andra typer av ärenden hos Finansinspektionen, t.ex. ledningsprövningar och ägarprövningar
 • att ta fram och ändra policyer och styrdokument av olika slag
 • regelverksutbildningar
 • rättsliga utredningar av komplexa juridiska frågor

Vi har erfarenhet av arbete inom många olika regelverk såsom:

 • penningtvättsreglering
 • fondlagstiftningen avseende UCITS och AIF:er
 • MiFID II och regleringen för värdepappersinstitut och handeln på värdepappersmarknaden
 • EMIR
 • regleringen för banker och kreditmarknadsbolag
 • Solvens 2 och regleringen för försäkringsbolag
 • IDD och regleringen för försäkringsdistributörer
 • PSD 2 och regleringen för betaltjänstleverantörer

Vi erbjuder våra tjänster främst till svenska och internationella klienter såsom:

 • banker och försäkringsbolag
 • AIF-förvaltare och fondbolag
 • värdepappersbolag
 • betaltjänstleverantörer
 • försäkringsdistributörer
 • andra aktörer som utövar tillståndspliktig verksamhet
 • statliga myndigheter

Verksamhetsområde:

Försäkringsrätt

Bransch:

Finansiella tjänster

 • Bank & Finans
  Setterwalls’ advice is always very hands-on, pragmatic and based on a very strong understanding of clients’ commercial needs and preferences
  Chambers Global
 • Bank & Finans
  Setterwalls has a high ability to handle complex and sophisticated matters.
  Chambers Global
 • Bank & Finans
  The team is very professional and responsive. They have good drafting skills and are solution-oriented.
  Chambers and Partners
 • Bank & Finans
  The firm’s banking and finance practice is taking its place as one of the undisputed leaders in the Swedish market.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  Exceptionally hands on and available partners. Always on top of their cases.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  A true banking team – it is clear they know what they are doing.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  Their breadth of experience and team size are impressive.
  Chambers and Partners
 • Bank & Finans
  Excellent skills in this area
  Chambers and Partners
 • Bank & Finans
  Hands on, suggests alternative steps forward. Willing and capable to understand the underlying business.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  High level of partner attention and the accurate, relevant advice.
  Chambers & Partners
 • Bank & Finans
  Highly skilled partners and hands-on involvement throughout the transaction process whereas most partners at other law firms have a declining presence in transactions where they become more or less invisible when you reach the execution stage.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  In-depth knowledge and high level of cross-border capabilities.
  Chambers Europe
 • Bank & Finans
  Interest and competence in understanding the underlying business. Hard and hands-on work from all – even the senior resources.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  Not the biggest banking and finance teams in the market, but one of the best!
  Legal 500
 • Bank & Finans
  Setterwalls has extensive experience in asset finance, derivatives agreements and regulatory compliance matters.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  Setterwalls has longstanding experience in asset finance and offshore investment funds.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  Solution-oriented and easy to deal with.
  Chambers Europe
 • Bank & Finans
  The lawyers have a strong understanding of time pressures, the product and how to interact with the Swedish regulators.
  Chambers Europe
 • Bank & Finans
  The Setterwalls banking and finance team is very talented.
  Chambers Europe
 • Bank & Finans
  The strong partner participation in transactions is what makes Setterwalls’ banking and finance team unique. Rather than having partners who become invisible halfway after the first pitch, you know that they will be hands on until final delivery.
  Legal 500
 • Bank & Finans
  We appreciate its level of service and the fact that the team is flexible and know how we want to receive advice.
  Chambers & Partners
 • Bank & Finans
  We are satisfied with the full service capacity of the firm and the flexibility of its partners.
  Chambers & Partners