Kompetensområde

Företagsöverlåtelser, M&A

Internationell erfarenhet och förmågan att väva samman olika kompetenser gör Setterwalls till en av Sveriges ledande advokatbyråer inom M&A, där vi jobbar både med privata och publika transaktioner.

Utifrån dina specifika behov sätter vi samman det team som har bäst förutsättningar att optimera din affärsnytta. Ofta innebär det att vi är med redan från den initiala planerings- och förhandlingsfasen, via genomförandet av due diligence-undersökningar till författande och förhandling av de transaktionsrelaterade avtalen. Genom att våra transaktionsspecialister arbetar sida vid sida med experter inom t.ex. aktiemarknad, förvärvsfinansiering och arbets-, skatte-, och miljörätt ökar dina möjligheter att göra bättre affärer och få full utväxling när företaget köps, säljs eller fusioneras.

Vi har fått förtroendet att jobba med hela landets näringsliv, från familjeägda industriföretag, entreprenörer och tillväxtföretag till multinationella koncerner, globala investmentbanker och olika typer av Private Equity-aktörer, såväl svenska som utländska.

"They are very commercially focussed with strength in setting a pragmatic agenda and understanding the needs of my business as a client."

- Legal 500

"They respond quickly to our enquiries at almost any time of the day, and the advice and material is always of high quality. They are proactive and ensure that we are on top of all the formal legal matters."

- Chambers & Partners

"They are very good at following up on all the things we have discussed."

- Chambers & Partners

"They have a unique capability in balancing business and legal advice, which is of extreme importance for a start-up company such as ours."

- Legal 500

"A combination of professional excellence, personal engagement and a tight relationship."

- Legal 500

"The team is pleasant to work with. We really appreciate its effort and it feels like an extension of our in-house team."

- Chambers & Partners

"Service level is fantastic."

- Legal 500

"Proactive, attentive and responsive."

- Legal 500

"Quick turnaround, appropriate advice and reasonable pricing."

- Legal 500

"Great energy, focus and partner attention."

- Chambers & Partners

"The lawyers understand our commercial aims and enable transactions to run smoothly."

- Chambers & Partners

"Very customer-oriented and provides a strong team."

- Chambers Europe

"Very detail-driven and conscientious."

- Chambers Europe

Kompetensområden

Aktiemarknadsrätt / Bolagsrätt

Branscher

Private Equity

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Mattias Detterfelt Anders Söderlind

Göteborg

Anders Holmgren

Malmö

Patrik Olivecrona Marcus Winqvist