Responsive image

Marcus Winqvist

Delägare, Advokat

Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och utländska företag samt affärsänglar och entreprenörer i frågor kopplade till företagsöverlåtelser, bolagsrätt, kapitalanskaffning och kommersiella avtal.

Jag arbetar huvudsakligen med bolagsrätt och företagsförvärv inom en rad olika branscher för både svenska och utländska klienter. Jag rådger ofta entreprenörer och affärsänglar bl.a. avseende frågor kopplade till kapitalanskaffning för utvecklingsföretag. Utöver ovan arbetar jag med att granska, upprätta och förhandla olika typer av kommersiella avtal såsom agent-, återförsäljar-, samarbets-, tillverknings- samt inköpsavtal. Vidare föreläser jag varje termin på fördjupningskursen i aktiebolagsrätt på Lunds universitet.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2007-,

Setterwalls

2008,

Lunds universitet, juristexamen

Marcus är listad som Other Specialists av Chambers Global (Corporate/M&A) och som Notable Practitioner av IFLR1000 (M&A).

IFLR1000 (2020-2023)