fbpx Offentlig upphandling | Setterwalls Advokatbyrå

Kompetensområde

Offentlig upphandling

Vårt specialistteam inom offentlig upphandling har lång erfarenhet av alla frågor och utmaningar som kan uppkomma för leverantörer och upphandlande myndigheter i upphandlingar.

Vi ger stöd i upphandlingens alla faser: från upphandlingens inledande skede till eventuell domstolsprocess och avtalsuppföljning. Vi ger både konkret rådgivning och hjälp med strategiska frågor under hela upphandlingsprocessen. Vi har särskild erfarenhet av att genomföra komplexa och specialiserade upphandlingar, innefattande bland annat biträde under marknadsundersökningar, förhandlingar och dialoger. Vi granskar och kvalitetssäkrar upphandlingsdokument och anbud. Våra specialister har omfattande erfarenhet av biträde i alla typer av överprövnings-, ogiltighets- och skadeståndsprocesser samt frågor om upphandlingsskadeavgift.

Vi företräder både upphandlande myndigheter/enheter och svenska och utländska leverantörer.

Kompetensområden

EU- & konkurrensrätt

Vill du veta mer? Kontakta:

Stockholm

Ulf Djurberg

Malmö

Martin Levinsohn