Responsive image

Verksamhetsområde

Sjö- och transporträtt

Setterwalls har sedan grundandet 1878 tillhört de främsta svenska advokatbyråerna verksamma inom det sjö- och transporträttsliga området och våra erfarna specialister bistår regelbundet svenska och internationella klienter med alla typer av juridiska frågor inom området.

Vi biträder vid alla typer av sjö- och transporträttsliga frågor, från försäljning, registrering och finansiering av fartyg till att ta fram och förhandla kommersiella transportavtal eller allmänna transportvillkor anpassade efter varje företag och dess affärsmodell.

Vi hjälper dig även att hantera alla transportrelaterade juridiska frågeställningar som du och ditt företag ställs inför i er vardag – från den praktiska juridiken runt en godstransport, till att hitta den bästa försäkringslösningen för en specifik typ av leverans, eller bedömning av ansvaret för skada eller förlust av gods. Vi bistår dig även vid eventuella tvister som uppstår i samband med er verksamhet och har erfarenhet av internationella tvister och skiljeförfaranden.

Vårt internationellt erkända team har särskild erfarenhet av frågor avseende bland annat befraktningsavtal, transportavtal, fartygs- och flygplanshaverier, lastskadekrav, försäkring, spedition och logistik. Vi biträder även klienter i regulatoriska frågor avseende exempelvis cabotage och tillståndskrav.

Vi företräder svenska och utländska rederier, befraktare, advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, P&I-klubbar, logistikleverantörer, speditörer, transportörer och andra aktörer inom transport- och sjönäringen.

Verksamhetsområde:

Försäkringsrätt, Kommersiella avtal

 • Sjö-& Transporträtt
  A very experienced, straightforward team with a very creative process for finding solutions.
  Chambers Europe
 • Sjö-& Transporträtt
  Deep and broad competence with a hands-on approach. Delivers value and makes clear recommendations.
  Legal 500
 • Sjö-& Transporträtt
  Excellent performance and customer support.
  Chambers Europe
 • Sjö-& Transporträtt
  Great competence within Shipping. Solutions oriented. Hands on.
  Legal 500
 • Sjö-& Transporträtt
  Great team! Competence, hands on, proactive, quick delivery.
  Legal 500
 • Sjö-& Transporträtt
  Has the ability to think strategically, tactically and deliver clear advice.
  Legal 500
 • Sjö-& Transporträtt
  Setterwalls has a long-standing tradition of providing advice to the shipping industry.
  Legal 500
 • Sjö-& Transporträtt
  Shipping seems to be in Setterwalls’ DNA. There is certainly a long-standing tradition of serving the shipping industry with solid, reliable legal advice.
  Legal 500