Responsive image

Andréa Jällbrink

Senior Associate, Advokat Föräldraledig

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med sjö- och transporträtt och tillhör sedan 2017 Setterwalls transporträttsgrupp. Jag ingår även i vår commercial-grupp och biträder klienter i frågor avseende kommersiella avtal.

Jag arbetar med alla typer av transporträttsliga frågor, från upprättande och förhandling av avtal till rådgivning kring ansvar för skada eller förlust av gods. Jag har också erfarenhet av internationella tvister och skiljeförfaranden.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2017-,

Setterwalls

2016-2017,

Holland & Knight LLP, New York

2015-2016,

Jansson & Norin

2016,

Göteborgs universitet, juristexamen

2014-2015,

Nordisk Institutt for Sjorett, Oslo