Responsive image

Andréa Jällbrink

Counsel, Advokat

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med sjö- och transporträtt och tillhör sedan 2017 Setterwalls transporträttsgrupp. Jag ingår även i vår commercialgrupp och biträder klienter i frågor avseende kommersiella avtal.

Jag arbetar med alla typer av transporträttsliga frågor, från upprättande och förhandling av avtal till rådgivning kring ansvar för skada eller förlust av gods. Jag har också erfarenhet av internationella tvister och skiljeförfaranden.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2017-,

Setterwalls

2016-2017,

Holland & Knight LLP, New York

2015-2016,

Jansson & Norin

2016,

Göteborgs universitet, juristexamen

2014-2015,

Nordisk Institutt for Sjorett, Oslo

Externa publikationer

2023

Containerdemurrage - En analys av svensk rätt och förhållandet till engelsk rättsutveckling, artikel i Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen

2024

Arbete med remissyttrande för Advokatsamfundet

Legal 500

”Andréa Jällbrink has a way of explaining the complexities of a situation in a way understandable to the non-legal person.”

Legal 500