Responsive image

Charlotte Mooney

Associate

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt och bistår svenska och utländska företag med rådgivning i samband med alla typer av bygg- och infrastrukturprojekt.

Jag har arbetat med byggentreprenader i olika former sedan 2013, varav 3 år i England. Jag har erfarenhet av rådgivning för byggprojektens alla skeden och är väl insatt i branschens särskilda förutsättningar. Jag arbetar bland annat med anbudsstrategiska frågeställningar, inklusive de avseende offentlig upphandling, granskning och upprättande av entreprenadavtal, avtalsförhandlingar och med tvistelösning i domstol och skiljenämnd. Jag har även erfarenhet av större energiprojekt med svenska och internationella investerare.

Till medarbetare