Responsive image

Christian Sjöqvist

Delägare, Advokat

Profil

Jag bistår svenska och utländska företag med skatterådgivning främst avseende strukturfrågor och frågor som uppkommer i samband med köp och försäljningar av företag eller fastigheter.

Jag ansvarar för Setterwalls verksamhetsgrupp skatt i Göteborg. Mitt arbete består till stor del av att bistå med skatterådgivning i transaktionsprocesser, med specialinriktning mot fastighetssektorn. Jag arbetar även mycket med skatterådgivning vid översyn av befintliga företagsstrukturer. Härutöver arbetar jag en hel del med olika former av incitamentsprogram och även med skatteprocesser.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2010-,

Setterwalls

2007-2010,

MAQS Law Firm

2000-2007,

KPMG Tax

1999-2000,

Mannheimer Swartling

1999,

Göteborgs universitet, juristexamen, magisterexamen i ekonomi

Läs mer Läs mindre

Chambers Europe (2023-2024)

ITR World Tax (2023)

Legal 500 (2018-2024)

Tax Expert Guides (2021-2022)

 

 

”Christian Sjöqvist always sees the client’s perspective and the “deal at hand”.”

Legal 500

”Christian Sjöqvist is recognised as a Notable Practitioner.”

ITR World Tax