Responsive image

Bransch

Transport

Våra specialister inom transportområdet har lång erfarenhet och ger dig all hjälp du behöver i transport- och logistikrelaterade frågor.

Vårt erfarna team hjälper löpande företag som verkar inom transportsektorn, eller deras kunder, med allt från kontrakt för befraktning, till spedition och olika logistiklösningar. Alla transportrelaterade juridiska frågor du ställs inför i din vardag hjälper vi dig att hantera. Från den praktiska juridiken runt en godstransport, till att finna den bästa försäkringslösningen för en specifik typ av leverans eller bedömning av ansvaret för skada eller förlust av gods.

Våra klienter är bland annat nationella och internationella rederier, befraktare, logistikleverantörer, tillverkare, köpare, återförsäljare, speditörer, banker och försäkringsbolag.

Stockholm:

Åke J. Fors

Göteborg:

Andréa Jällbrink

Malmö:

Magnus Berlin

Verksamhetsområde:

Sjö- och transporträtt

  • Transport
    A very experienced, straightforward team with a very creative process for finding solutions.
    Chambers Europe
  • Transport
    Excellent performance and customer support.
    Chambers Europe