Responsive image

Magnus Berlin

Senior Counsel, Advokat

Profil

Jag är specialiserad på tvistelösning och hjälper svenska och utländska företag att undvika, förlika eller vinna kommersiella tvister.

Förutom att agera partsombud i skilje- och domstolsprocesser utses jag regelbundet till skiljeman. Inte minst då har jag nytta av min tidigare erfarenhet som domare i tingsrätt och hovrätt (hovrättsassessor 1992). Under årens lopp har jag fått en bred och omfattande erfarenhet av processer inom många olika områden och branscher, t.ex. entreprenad, IT-projekt, försäkring, företagstransaktioner och konsultansvar. Jag är ackrediterad CEDR-medlare och föreläser regelbundet i process- och skiljemannarätt för juridikstudenter och advokater.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2000-,

Setterwalls

1993-1999,

Advokatfirman Lindahl

1992,

Hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrättsassessor

1990-1991,

Helsingborg tingsrätt, fiskal

1989-1990,

Hovrätten över Skåne och Blekinge, notarie

1987-1989,

Eslöv tingsrätt, notarie

1987,

Lunds universitet, juristexamen

Externa publikationer

1998

Enforcement of an Arbitration Award against States and State-Controlled Entities, svensk rapport till AIJA Annual Congress i Sydney

2001

The New Swedish Arbitration Act, AIJA Seminar i Stockholm

2003

Enforcement of Foreign Arbitral Awards, AIJA Annual Congress i Edinburgh

2003

Local Courts dealing with International Disputes, AIJA Annual Congress i Edinburgh

2004, 2005, 2006

Getting the Deal Through - Corporate Governance, medförfattare till svenska kapitlet

Magnus Berlin är listad bland Other Specialists av Chambers Europe (Dispute Resolution) och är rekommenderad av Legal 500 (Insurance).