Responsive image

Adeline Fredriksson

Associate

Profil

Jag arbetar huvudsakligen med svenska och utländska företag i frågor rörande immaterialrätt.

I mitt dagliga arbete bistår jag svenska och utländska klienter i immaterialrättsliga frågor samt tvistelösning inför domstol och myndighet.

Till medarbetare