Responsive image

Andreas Wårdh

Associate

Profil

Jag jobbar sedan 2021 som associate på Setterwalls inom verksamhetsområdet företagsöverlåtelser/M&A.

Jag bistår såväl svenska som internationella bolag vid företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, börsnoteringar och andra ärenden relaterade till aktiebolagsrätt.

Till medarbetare