uppdrag | 22 maj 2024

Setterwalls biträder InDex Pharmaceuticals i samband med villkorat omvänt förvärv av Flerie Invest AB

Responsive image
Setterwalls biträder InDex Pharmaceuticals i samband med villkorat omvänt förvärv av Flerie Invest AB.


Setterwalls biträder InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) i samband med ett villkorat omvänt förvärv av Flerie Invest AB. Förvärvet sker genom en apportemission av nya aktier i Bolaget till följd av vilken Flerie Invest AB:s aktieägare initialt kommer att inneha cirka 91,9 procent av aktierna i Bolaget. Som en följd av transaktionen kommer Bolaget byta namn till Flerie AB. Transaktionen är bland annat villkorad av transaktionsrelaterade beslut vid extra bolagsstämmor att hållas i juni 2024 och av att Bolaget erhåller godkännande för fortsatt listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. I anslutning till slutförandet av transaktionen är avsikten att genomföra ett listbyte av Bolagets aktie från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.