uppdrag / 23 mar 2022

Setterwalls har biträtt SLP vid årets första börsnotering på Nasdaq Stockholm

Responsive image

Swedish Logistic Property AB (”SLP”) har idag noterats på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen har bolaget genomfört ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt om 750 miljoner kronor. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige och erbjudandet har övertecknats flera gånger.

Handeln i SLP:s aktier av serie B på Nasdaq Stockholm inleddes nu på morgonen den 23 mars 2022. Erbjudandet i samband med noteringen bestod av en nyemission om 750 miljoner kronor (inklusive övertilldelningsoption). Priset i erbjudandet fastställdes till 27,00 kronor per aktie, vilket var det högsta priset i prisintervallet. Det sammanlagda värdet på samtliga utestående aktier av serie A och serie B i SLP uppgår till cirka 4 879 miljoner kronor efter genomförandet av erbjudandet och inklusive övertilldelning.

SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition, vilket möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka. De övergripande målen är att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent och en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet om minst 15 procent per aktie. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av SLP:s verksamhet, affärsmodell samt dagliga arbete och följs upp genom bolagets ställda hållbarhetsmål. SLP:s fastigheter är belägna på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr.

Den 31 december 2021 ägde SLP 70 fastigheter, och hade flera pågående nybyggnadsprojekt. Det redovisade värdet för samtliga fastigheter uppgick per den 31 december 2021 till 6 498 mkr, vilket inkluderar 253 mkr som avser större pågående projekt. Sedan 31 december 2021 har SLP förvärvat ytterligare tre fastigheter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.