Christopher Wessberg Clason

Associate / Malmö

Huvudsakligen verksam inom

Kompetensområden

Fastighetsrätt / Entreprenadrätt / Tvistelösning

Branscher

Fastigheter

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar med fastighets- och entreprenadrättsliga frågor för såväl svenska som internationella klienter.

I mitt dagliga arbete bistår jag klienter med allmän rådgivning i fastighetsrätt och entreprenadrätt samt med fastighetstransaktioner.

Karriär
2019,-Setterwalls
2020,Europeiska kommissionen, Bryssel, stagiaire
2017-2018, Förvaltningsrätten i Malmö, föredragande jurist
2014-2016, Lunds tingsrätt, tingsnotarie
2014, Lunds universitet, juristexamen
2013, University of Westminster London
Rekommendationer