Responsive image

Emelie Sandberg

Associate, Advokat

Profil

Jag är sedan 2018 en del av Setterwalls miljörättsgrupp.

I mitt arbete företräder jag klienter i tillstånds- och dispensprövningar, processer i domstol samt inom annan löpande miljörätt.

Till medarbetare