uppdrag | 08 mar 2022

Setterwalls har biträtt Småkraft AS i samband med dess dotterbolags förvärv av en vattenkraftsportfölj från Sandviken Energi Aktiebolag omfattande 10 kraftverk

Responsive image

Setterwalls har biträtt Småkraft AS, som genom sitt svenska dotterbolag Småkraft AB har förvärvat en vattenkraftsportfölj från Sandviken Energi Aktiebolag bestående av 10 kraftverk i Jädraån, Gästrikland. Kraftverken har en samlad årlig produktion på cirka 24 GWh och är lokaliserade i prisområde SE3.

Småkraft är Europas största operatör av småskalig vattenkraft och har en portfölj omfattande mer än 190 vattenkraftverk med en årlig effekt på över 1.7 TWh, tillräckligt för att täcka den årliga förbrukningen hos över 100 000 hushåll. Bolaget ägs av långsiktiga fonder förvaltade av det tyska investmentbolaget Aquila Capital. APG, ett nederländskt pensionsbolag, är majoritetsägare i Småkraft.

Småkraft har en vision om att skapa förnyelsebara värden för nästkommande generationer och ser den svenska marknaden som utmärkt för att utnyttja sin expertis på ett hållbart sätt. Förvärvet ligger i linje med bolagets utvecklingsstrategi och man har på kort tid byggt upp en svensk portfölj med en årlig produktion på 100 GWh förnybar el. Setterwalls biträdde Småkraft i alla led av transaktionen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.