Responsive image

Emma Löfdahl

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist med huvudsaklig inriktning företagsöverlåtelser/M&A.

Mitt dagliga arbete innefattar utredningar och rådgivning till företag i samband med företagsöverlåtelser.

Till medarbetare