Responsive image

Emma Löfdahl

Associate

Profil

Jag arbetar som biträdande jurist med huvudsaklig inriktning företagsöverlåtelser/M&A.

Mitt dagliga arbete innefattar utredningar och rådgivning till företag i samband med företagsöverlåtelser.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2022

Setterwalls

2022

Göteborgs universitet, juristexamen

2021

Esade Law School, Barcelona, Spanien

2021

Förvaltningsrätten Göteborg, sommarnotarie

2021

Setterwalls, uppsatspraktikant