Responsive image

Malin Stenström

Associate

Profil

Jag ingår i Setterwalls grupp för företagsöverlåtelser (M&A) och arbetar huvudsakligen med frågor som rör företagsförvärv och förnyelsebara energiprojekt.

I mitt dagliga arbete bistår jag såväl svenska som internationella företag med rådgivning i samband med företagsförvärv, särskilt av förnyelsebara energiprojekt. Jag bistår även företag med rådgivning i allmänna bolagsrättsliga frågor.

Till medarbetare