uppdrag / 02 maj 2022

Setterwalls har biträtt Serneke i samband med att kvarteret Auriga i Karlastaden i Göteborg överlåtits till det av Serneke och Balder gemensamt ägda joint venture-bolaget Karlastaden Group AB

Responsive image

Nu fortsätter Serneke, tillsammans med Balder, sin gemensamma utveckling av Karlastaden i Göteborg. Kvarteret Auriga kommer att innehålla en byggnad som kommer att få 36 våningar och omfatta cirka 48 000 kvadratmeter BTA, innehållande cirka 400 lägenheter, kontorslokaler samt butiker och restauranger i bottenplan. Det blir enligt planen det tredje högsta huset i stadsdelen och därmed även det tredje högsta bostadshuset i Göteborg med en höjd på cirka 125 meter.

Överlåtelsen har genomförts i två transaktioner, genom vilka Serneke överlåtit de aktuella fastigheterna till det av parterna gemensamt ägda bolaget Karlastaden Group AB. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde uppgående till totalt 586 miljoner kronor.

Serneke kommer även att ansvara för byggnation och utveckling av kvarteret Auriga, med ett beräknat ordervärde om cirka 1 650 miljoner kronor.

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.