Responsive image

Marcus Ljungberg

Associate

Profil

Jag bistår svenska och utländska företag med rådgivning avseende bolagsrättsliga ärenden, företagsförvärv samt bank- och finansieringsrelaterad juridik.

Jag tillhör Göteborgskontorets grupp inom bank- och finans där jag bland annat arbetar med finansieringar, finansregulatoriska frågor och derivattransaktioner. Utöver det är jag en del av Setterwalls M&A-team varigenom jag biträder svenska och internationella klienter i olika slags transaktioner och bolagsrättsliga frågor.

Till medarbetare