Profil

Jag bistår såväl svenska som utländska företag med rådgivning rörande företagsförvärv, aktiemarknad samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete upprättar jag avtal och biträder klienter i privata och publika transaktioner. Jag arbetar med noteringsprocesser och utreder frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden och allmän bolagsrätt.

 

Karriär
2018-,Setterwalls
2018,Göteborgs universitet, juristexamen
2017-2018,Skatteverket
Uppdrag