Responsive image

Tobias Lindgren

Associate

Profil

Jag arbetar med att bistå företag och individer med rådgivning inom svensk samt internationell skatterätt.

Mitt arbete rör huvudsakligen frågor kopplade till bolags-beskattning, skatteprocesser och företagsöverlåtelser.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2021-,

Setterwalls

2017-2021,

PwC, skatterådgivare

2016-2017,

Uppsala universitet, universitetsadjunkt

2016,

Uppsala universitet, juristexamen

2016,

EY, uppsatspraktikant

2015,

Kammarrätten i Stockholm, sommarnotarie