uppdrag / 29 apr 2019

Setterwalls biträder framgångsrikt Ehrenborg i tvist med Interface

Responsive image

Interface Sverige Aktiebolag, (”Interface”), begärde i början av februari 2019 att Göteborgs tingsrätt genom en interimistisk säkerhetsåtgärd skulle förbjuda Ehrenborg & Co AB, (”Ehrenborg”), att marknadsföra och sälja vissa golvprodukter i Sverige. Grunden för talan var ett antal uppsagda agent- och återförsäljaravtal.

Ehrenborg gjorde i målet gällande att bolaget inte är bundet av någon konkurrensbegränsning och att det tvärtom står bolaget fritt att agera utan begränsningar på samtliga marknader, inklusive Sverige.

Genom beslut som nu vunnit laga kraft, avslog Göteborgs tingsrätt Interfaces begäran och inget förbud meddelades således mot Ehrenborg.

Ehrenborg är en av Sveriges ledande återförsäljare av golv och ingår sedan 2018 i Kährs Group.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.