Responsive image

Bruno Neumann

Senior Associate

Profil

I mitt arbete lämnar jag rådgivning till såväl svenska som internationella företag i frågor som rör företagsförvärv och förnyelsebara energiprojekt.

Jag har bred erfarenhet inom frågor som rör utveckling, försäljning och finansiering av förnyelsebara energiprojekt. Utöver energirelaterade transaktioner och avtal bistår jag våra klienter löpande i förhandlingar rörande olika typer av kommersiella avtal.

Till medarbetare
Karriäruppdragartiklar
Karriäruppdragartiklar

2017-,

Setterwalls

2017,

Lunds universitet, juristexamen