Responsive image

Johanna Linnarsson

Senior Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar främst med transaktioner inom capital markets.

Mitt arbete omfattar transaktioner såsom börsintroduktioner, företrädesemissioner, offentliga uppköpserbjudanden och emissioner av obligationer. Utöver det biträder jag företag i frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden.

Under åren 2015–2019 arbetade jag som jurist på Finansinspektionen. Dessa år gav mig expertis inom tillståndsprövning, främst av prospekt och erbjudandehandlingar. Utöver det var jag projektledare för genomförandet av EU:s prospektförordning. Ansvaret innebar bland annat att jag skrev föreskrifter, remissvar och Finansinspektionens vägledning om prospekt samt att jag deltog i det internationella arbetet kopplat till EU:s prospektförordning inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2019-,

Setterwalls

2015-2019,

Finansinspektionen

2014-2015,

Advokatfirman Delphi

2014,

Stockholms universitet, juristexamen

2014,

Linköpings universitet, affärsjuridisk masterexamen

2013,

Sungkyunkwan University of Law

”Really technically skilled lawyer. ”

Legal 500