uppdrag | 01 sep 2021

Setterwalls biträder Knowit vid förvärv av Capacent

Responsive image

Setterwalls biträder IT-konsultbolaget Knowit vid förvärv av de dotterbolag inom Capacent som bedriver verksamhet inom management-konsulting. Capacent kompletterar Knowits erbjudande med tjänster främst inom finans, prisstrategi och rörelsekapitaloptimering, och blir efter förvärvet en del av Knowits affärsområde Insight.

Capacent är marknadsledande inom rörelsekapitaloptimering på den svenska och finska marknaden och är även väl positionerade inom prissättningsfrågor och konsulttjänster riktade mot ekonomifunktionen i större och medelstora företag. Genom samgåendet växer affärsområdet Knowit Insights verksamhet inom management-konsulting med cirka 50 medarbetare och erhåller en starkare position i både Sverige och Finland med närmare 400 konsulter.

Köpeskillingen uppgår till 155 miljoner SEK (på kassa och skuldfri basis) med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 30 miljoner SEK. Utfallet av tilläggsköpeskillingen kommer vara beroende av EBIT-nivån i de förvärvade enheterna under räkenskapsåret 2021. Förvärvet beräknas slutföras i månadsskiftet september/oktober.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.