Responsive image

Axel Helle

Delägare, Advokat

Profil

Jag bistår klienter i frågor som rör kapitalmarknads– och värdepappersrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser.

Mitt arbete omfattar såväl inhemska som internationella transaktioner såsom börsintroduktioner, företrädesemissioner, private placements och emission av obligationer. Jag biträder regelbundet företag i bolagsrättsliga frågor och frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2018-,

Setterwalls

2021-2022,

Carnegie Investment Bank, Interim Head of Legal Investment Banking, secondment

2015-2018,

Advokatfirman Cederquist

2013-2015,

Förvaltningsrätten i Stockholm, förvaltningsrättsnotarie

2013,

Stockholms Universitet, juristexamen

2013,

Stockholms Universitet, fil. kand. företagsekonomi

2011,

Chinese University of Hong Kong

Medlemsskap

MEDLEM

International Bar Association (IBA)

MEDLEM

Sveriges Advokatsamfund

Legal 500 (2019, 2022-2024)

”Very solid, reliable and available.”

Legal 500