Responsive image

Axel Helle

Delägare, Advokat

Profil

Jag bistår klienter i frågor som rör kapitalmarknads– och värdepappersrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser.

Mitt arbete omfattar såväl inhemska som internationella transaktioner såsom börsintroduktioner, företrädesemissioner, private placements och emission av obligationer. Jag biträder regelbundet företag i bolagsrättsliga frågor och frågor som rör regelefterlevnad på aktiemarknaden.

Till medarbetare
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar
KarriärRekommendationermeriteruppdragartiklar

2018-,

Setterwalls

2021-2022,

Carnegie Investment Bank, Interim Head of Legal Investment Banking, secondment

2015-2018,

Advokatfirman Cederquist

2013-2015,

Förvaltningsrätten i Stockholm, förvaltningsrättsnotarie

2013,

Stockholms Universitet, juristexamen

2013,

Stockholms Universitet, fil. kand. företagsekonomi

2011,

Chinese University of Hong Kong

Medlemsskap

MEDLEM

International Bar Association (IBA)

MEDLEM

Sveriges Advokatsamfund

Legal 500 (2019, 2022)

”Very solid, reliable and available.”

Legal 500