Responsive image

Frida Lindhvall

Senior Associate

Profil

Jag är verksam inom områdena företagsförvärv och bolagsrätt och ingår i Setterwalls specialistgrupp för dessa verksamhetsområden.

I mitt arbete biträder jag regelbundet företag inom olika branscher, främst i samband med företagsförvärv och associationsrättsliga ärenden. Jag har ett särskilt fokus mot private equity-aktörer.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2018-,

Setterwalls

2018,

Uppsala universitet, juristexamen