uppdrag / 28 jun 2021

Setterwalls biträder Linkfire A/S i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Responsive image

Setterwalls har biträtt Linkfire A/S (”Linkfire”) i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handeln i Linkfires aktier inleddes den 28 juni 2021.

Linkfire tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster för underhållnings- och musikbranschen. Bolagets digitala plattform möjliggör för artister och skivbolag att skapa s.k. smarta länkar till musikprodukter såsom låtar, album, biljetter och varor, vilka kan delas på hemsidor och i applikationer. Plattformen ger även tillgång till komplex data, vilket hjälper Linkfires kunder att bättre förstå sina målgrupper och konsumenters användande. I samband med noteringen genomfördes ett erbjudande av 13 392 857 nya aktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands varigenom Linkfire tillförs cirka 150 MSEK före emissionskostnader. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har bolaget genom en övertilldelningsoption till Pareto Securities åtagit sig att erbjuda ytterligare högst 2 008 928 aktier, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i erbjudandet. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, tillförs Linkfire en emissionslikvid om cirka 172,5 MSEK före emissionskostnader.

Setterwalls har varit legal rådgivare till Linkfire vid noteringen.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.