Responsive image

Rebecca Johnsson

Associate, Advokat

Profil

Jag arbetar med att bistå svenska och internationella företag med rådgivning rörande företagsöverlåtelser (M&A), aktiemarknadsrätt samt olika typer av bolagsrättsliga ärenden.

I mitt dagliga arbete bistår jag företag med rådgivning i samband med framförallt börsintroduktioner, kapitalanskaffningar samt allmänna bolagsrättsliga frågor. Jag har även erfarenhet av att bistå svenska och utländska klienter i samband med bolagsstämmor och företagsöverlåtelser.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2020-,

Setterwalls

2020,

Uppsala Universitet, juristexamen

2019,

University of Minnesota Law School