Responsive image

Ola Grahn

Delägare, Advokat

Profil

Jag har arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå sedan 2002 och jag är ansvarig för gruppen för bolagsrätt, aktiemarknad och M&A på vårt Malmökontor.

Mitt ansvar på byrån är att leda gruppen för bolagsrätt, aktiemarknad och M&A på vårt Malmökontor. Jag har framförallt stor erfarenhet av venture capital transaktioner och biträder såväl riskkapitalbolag som entreprenörer i samband med kapitalanskaffningar. Jag biträder också klienter med aktiemarknads- och bolagsrättslig rådgivning i samband med börsintroduktioner, nyemissioner, offentliga uppköpserbjudanden och incitamentsprogram. Utöver uppdrag inom mina specialområden arbetar jag också med löpande affärsjuridisk rådgivning för ett antal klienter inom olika branscher. Inom detta område biträder jag med att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal inom en rad områden, bl.a. distributionsavtal och leveransavtal. Sedan snart tio år föreläser jag även varje termin på fördjupningskursen i aktiebolagsrätt på Lunds universitet.

Till medarbetare
KarriärRekommendationeruppdragartiklar
KarriärRekommendationeruppdragartiklar

2003-,

Setterwalls

2002,

Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Stockholm

2002,

Lunds universitet, juristexamen

2002,

Lunds universitet, fil. kand.

Legal 500 (2018-2023)

IFLR1000 (2019-2023)

 

”Ola Grahn is highly experienced, and delivered very strong and speedy support for us.”

Legal 500

”The lead partner Ola Grahn can grasp many different angles/disciplines and not solely related to capital markets. That provides us with a good foundation for making robust decisions and the potential consequences of these decisions. ”

Legal 500

”Ola Grahn stands out for the ability to see beyond the strict legal aspects to have a solid understanding of our business.”

Legal 500

”Ola Grahn exhibits valuable insights into explaining and understanding the long-term consequences of legal decisions.”

Legal 500

”Always available. He has a great understanding of how a multinational high-growth startup operates.”

IFLR1000

”Highly experienced, good communications skills, pragmatic, and has broad competence.”

IFLR1000

Läs mer Läs mindre