uppdrag | 12 dec 2016

Setterwalls biträder Recipharm AB (publ) i samband med placering av en senior, ej säkerställd konvertibel om 1 000 MSEK

Responsive image

Setterwalls har biträtt Recipharm AB (publ) i samband med placering av en senior, ej säkerställd konvertibel om 1 000 MSEK. Konvertiblerna kan konverteras till nya aktier av serie B i Recipharm. Konvertiblerna löper med en kupongränta om 2,75 procent per år, att betalas halvårsvis i efterskott den 6 april och 6 oktober varje år. Konverteringskursen uppgår till 181,955 SEK, motsvarande en premie om 30 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Recipharms aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden mellan erbjudandets offentliggörande och prissättningen. Konvertiblerna löper till den 6 oktober 2021.

Konvertiblerna placerades genom ett book-building-förfarande bland institutionella investerare utanför USA enligt Regulation S enligt US Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning, regler och förordningar. Konvertiblerna är upptagna för handel på Open Market (Freiverkehr) på Frankfurtbörsen.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank och Jefferies International Limited agerade som Global Coordinators och Joint Bookrunners med anledning av Erbjudandet. Swedbank AB (publ) agerade i egenskap av Co-Lead Manager.

Setterwalls var legal rådgivare till Recipharm.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Aktiemarknadsrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.