Responsive image

Linnea Gävbo

Delägare, Advokat

Profil

Jag är huvudsakligen verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt.

Jag biträder regelbundet företag inom olika branscher, företrädesvis i samband med företagsförvärv och associationsrättsliga ärenden, med ett särskilt fokus mot private equity-aktörer.

Till medarbetare
Karriäruppdrag
Karriäruppdrag

2016-,

Setterwalls

2016,

Stockholms universitet, juristexamen

2015,

University of Queensland (Brisbane, Australien), studier i internationell rätt