uppdrag / 04 feb 2020

Setterwalls har biträtt Cabonline Group Holding AB (publ) i samband med emission av seniora säkerställda obligationer om upp till SEK 2 200 miljoner

Responsive image

Setterwalls har biträtt Cabonline Group Holding AB (publ) i samband med emission av seniora säkerställda obligationer om upp till SEK 2 200 miljoner.

Setterwalls har biträtt Cabonline Group Holding AB (publ) i samband med bolagets förtidsinlösen av utestående obligationer och utfärdande av nya seniora säkerställda obligationer till ett initialt belopp om totalt SEK 1 800 miljoner inom en ram om SEK 2 200 miljoner. Emissionslikviden används bland annat till återköp av utestående obligationerna och till bolagets löpande verksamhet. Bolaget avser att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm. Setterwalls har även biträtt vid ingåendet av en super senior revolverande kreditfacilitet med tillhörande efterställnings- och säkerhetsavtal.

Cabonline Group Holding AB (publ) är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.