uppdrag / 24 nov 2021

Setterwalls har biträtt Coala-Life i samband med omvänt förvärv och listbyte från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market

Responsive image

Setterwalls har biträtt Coala-Life AB (”Coala”) i samband med omvänt förvärv och listbyte från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market. Det omvända förvärvet genomfördes i form av en apportemission varigenom RNB Retail and Brands AB (”RNB”), listat på Nasdaq Stockholm, förvärvade samtliga aktier i Coala.

Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i RNB, motsvarande ca 80 procent av aktierna i RNB, efter emissionen samt de kvittningsemissioner som samtidigt genomfördes för att lösa befintlig skuldfinansiering och skulder till övriga fordringshavare. I samband med transaktionen har RNB bytt marknadsplats från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market, bytt verksamhetsinriktning samt namn till Coala-Life Group AB (publ).

Coala är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och hårdvara är CE- och FDA-godkända och möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta samt auskultation av lungor på distans.

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer.

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev så får du veta mer om vad som händer inom affärsvärlden och juridiken.

Du får även information om kommande event, seminarier och webbinarier.