uppdrag / 24 nov 2021

Setterwalls har biträtt Coala-Life i samband med omvänt förvärv och listbyte från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market

Responsive image

Setterwalls har biträtt Coala-Life AB (”Coala”) i samband med omvänt förvärv och listbyte från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market. Det omvända förvärvet genomfördes i form av en apportemission varigenom RNB Retail and Brands AB (”RNB”), listat på Nasdaq Stockholm, förvärvade samtliga aktier i Coala.

Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i RNB, motsvarande ca 80 procent av aktierna i RNB, efter emissionen samt de kvittningsemissioner som samtidigt genomfördes för att lösa befintlig skuldfinansiering och skulder till övriga fordringshavare. I samband med transaktionen har RNB bytt marknadsplats från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market, bytt verksamhetsinriktning samt namn till Coala-Life Group AB (publ).

Coala är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför system för digital hjärt- och lungdiagnostik. Bolagets mjukvaruplattform och hårdvara är CE- och FDA-godkända och möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta samt auskultation av lungor på distans.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.